ความคิดของเราตั้งอยู่บนฐานของ 'ดีกว่า' Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี

            ขอความช่วยเหลือเพื่อนพ้อง และกัลยาณมิตรทุกท่าน โปรดช่วยกันจัดหาสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ "กฤษณมูรติแด่หนุ่มสาว" ด้วยค่ะ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มจากเอกสารที่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ถ้าหากสามารถช่วยเหลือกันได้ โปรดติดต่อกลับมายังมูลนิธิด้วยค่ะ

แรงบันดาลใจ    วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ    จดหมายขอตั้งนิทรรศการ

panel 01-12    panel 13-24    panel 25-36

รายละเอียดนิทรรศการทั้งหมด

            นอกจากนั้น เราต้องการอาสาสมัครช่วยงานอย่างยิ่ง ในสถานที่จัดนิทรรศการแต่ละที่ และในการจัดตั้งนิทรรศการ และการประสานงาน

ค้นหาข้อมูลกฤษณมูรติเพิ่มเติมได้ที่
www.kinfonet.org และ www.jkrishnamurti.org


ที่มาของแรงบันดาลใจ

      เนื้อหาในนิทรรศการนี้ มาจากงานของ จิฑฑุ กฤษณมูรติ (1895-1986) ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเสียงที่สำคัญที่สุดแห่งยุคสมัย และเป็นผู้สร้างผลกระทบอันล้ำลึกต่อจิตสำนึกมนุษย์
       กฤษณมูรติ บัณฑิต ปรัชญาเมธีผู้ปราดเปรื่องและนักคิดผู้ฉายแสงแห่งปัญญาสู่หลายล้านชีวิตทั่วโลก ทั้งปัญญาชนคนสามัญทั่วไป ทั้งเยาวชน คนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย กฤษณมูรติอุทิศชีวิตทั้งหมด เพื่อให้เราร่วมทำความเข้าใจถึงสภาพความเป็นมนุษย์ ซึ่งเขาหยั่งเห็นอย่างถึงที่สุด  เขาเดินทางไปทั่วโลกโดยไม่หยุดหย่อน เพื่อพูดกับผู้ฟังนับพันคน  เขาเขียนงานและท้าทายผู้ที่ปราดเปรื่องที่สุดแห่งศตวรรษ หรือไม่ก็นั่งด้วยกันเงียบๆ กับผู้ที่ต้องการความเมตตาการุณและการเยียวยาจากตัวเขา
       ตามประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้ ประมาณการกันว่ากฤษณมูรติพูดกับผู้คนจำนวนมากกว่าผู้พูดคนอื่น หนังสือของเขาจำหน่ายออกไปมากกว่า 3,000,000 เล่มทั่วโลก  งานมากมายมหาศาลที่เป็นมรดกตกทอดมา ส่วนใหญ่เป็นบันทึกการพูดและการสนทนา ประกอบด้วยต้นฉบับกว่า 9,000 ชุด วีดีทัศน์ 600 ชุด แถบเสียง 2,800 ชุด ภาพถ่าย 7,000 ภาพ งานแปลและพิมพ์มากกว่า 50 ภาษา อีกทั้งชิ้นงานมากมายที่มีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้  มีโครงการต่างๆ นับไม่ถ้วนเกิดขึ้นข้ามทวีปและขยายกว้างออกไปทุกปี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของกฤษณมูรติ (เยี่ยมชมได้ที่ www.kinfonet.org)  ในประเทศไทยนั้น มูลนิธิอันวีกษณา(www.streamgarden.org) ก่อตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้ผู้คนได้เข้าถึงงานของกฤษณมูรติ มีการแปลและพิมพ์หนังสือ จัดทำวีดีทัศน์สองภาษา จัดงานเสวนา และดำเนินงานในศูนย์ศึกษางานกฤษณมูรติ(สวนสายน้ำ) ที่สงบ วิเวก เป็นงานหลัก


นิทรรศการนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด

       กฤษณมูรติทั้งใส่ใจและห่วงใยอย่างลึกซึ้ง ที่เยาวชนคนหนุ่มสาวต้องโชคร้ายมารับมรดกตกทอดโลกอันปั่นป่วนวุ่นวาย รุนแรงและปราศจากความมั่นคงปลอดภัย  สภาพเช่นนี้ทำให้กฤษณมูรติตักเตือนและเคี่ยวเข็ญ ให้คนหนุ่มสาวทำความเข้าใจและจัดการกับวิกฤตที่แผ่ไปทั่วโลก ซึ่งค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้นต่อหน้าต่อตา  เขาปลุกให้ตื่นต่อความจริง  ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมนั้นใช้ไม่ได้ผลในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและซับซ้อน  วิกฤตเรียกร้องให้ต้องมีวิถีทางใหม่หมดอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กับจิตใหม่ เยาว์วัย รับรู้ได้รวดเร็ว ละเอียดอ่อนและพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับการท้าทายจากความไม่แน่นอน  อะไรจะก่อให้เกิดคุณสมบัติแห่งจิตนี้ที่ไม่ขึ้นกับอายุ นี่คือปัญหาสำคัญที่ชวนให้สืบค้นอยู่ในนิทรรศการนี้
       นิทรรศการจะจัดหมุนเวียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำหนดเวลา 1 ปี ผู้ที่สนใจจะร่วมในการจัดนิทรรศการ  โปรดติดต่อคุณวาณีรัตน์ ศรประสิทธิ์ (081-896-9635, anveekshana@gmail.com)                                                                    
                                                                   


ขอขอบคุณ

    คุณวิกรม  พาชูเร่ ผู้ศึกษาค้นคว้าและออกแบบนิทรรศการ
    คุณชาญชัย  เหล่าเทพพิทักษ์ ประธานมูลนิธิอันวีกษณา ผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมาตลอด
    คุณวาณีรัตน์  ศรประสิทธิ์ กรรมการและผู้ประสานงานกิจกรรมของมูลนิธิอันวีกษณา ทีมงานแปล และทีมประสานงานนิทรรศการทุกท่าน
    Krishnamurti Link International ผู้สนับสนุนงานกฤษณมูรติทั่วโลก
    ท้ายที่สุดนี้  ขอขอบคุณสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในการแสดงนิทรรศการ

กลับสู่ด้านบน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิอันวีกษณา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ จดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

    กลับสู่ด้านบน

    จดหมายขอตั้งนิทรรศการ

    คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม

มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: