ความคิดสร้างปัญหาที่รุมล้อม Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

บันทึกรายงาน : International Gathering 2011 Report by Claude Bobillier


Tucked away at the top of a remote and impenetrable jungle-covered hill in the southern Thai province of Hadyai, bordering Malaysia, there is a magical and tranquil place called the Stream Garden Retreat. I found myself with forty others from other parts of the world agreeably stuck there for about a week in early December..Eating delicious vegetarian food, drinking fresh stream water, sleeping on a hard bed, listening to mind blowing Krishnamurti DVDs, sharing deeply stimulating dialogues with like minded friends, walking along the jungle’s raging stream, watching abundant rains, reading and meditating on the rather sad human condition were some of the central activities over that unusual week. A week that regenerated the tired body, rekindled the over used mind and gave new strength to the doubting spirit.

Pook, a deeply committed, gentle and courageous Thai lady, well supported by Thai staff, as well as by Raman and Rabindra from the Link, has accomplished astonishing things there over the last 14 years. Strengthening buildings eaten up by termites with Tsunami shattered hotel sturdy wood, pumping gallons of fresh water up steep slopes, rejuvenating ancient rubber trees, preserving rare plants and trees, creating narrow paths and steps through thick jungle, establishing an inspiring retreat in the middle of nowhere, with simple but highly convenient facilities, are only some of Pook’s and her team’s remarkable achievements at Stream Garden.

Finally, to crown it all, a silent sanctuary type of room hiding a large watertight capsule made of heavy and colorful marble is buried in the ground of Meditation House; a sort of temple seating on the highest point of the serene retreat grounds. In the sealed capsule, hand written papyrus from Egypt patiently written over many years by Krishnamurti’s physician. Precious papyrus preserving for mankind and for posterity the unique Teachings of one of humanity’s greatest teachers of all times.

-Claude Bobillier
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: