ความรักไม่มีความทรงจำ Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

เชิญนักวิจัยทางการศึกษา ใช้สวนสายน้ำค้นคว้าวิจัยงานของกฤษณมูรติ

เพื่อตอบสนองต่อความสนใจงานของกฤษณมูรติที่เพิ่มขึ้นมากมายในแวดวงการศึกษาทั่วโลก มูลนิธิอันวีกษณารู้สึกดีอย่างยิ่ง หากนักวิจัยภายในประเทศไทยจะมาใช้สวนสายน้ำเป็นสถานที่เพื่อคันคว้าวิจัยงานนี้ มีเครื่องอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดไว้เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ห้องสมุดที่รวบรวมงานของกฤษณมูรติไว้ครบครัน อาทิ หนังสือ วารสาร ดีวีดีบันทึกงานพูดและสนทนาในภาษาอังกฤษ และเพื่อความสะดวกแก่การค้นคว้าของนักวิจัยในประเทศไทย ห้องสมุดมีหนังสือเล่มสำคัญของกฤษณมูรติ 2 ภาษา คือ ไทย-อังกฤษ อีกทั้ง ดีวีดีที่แปลและทำ Subtitle เป็นภาษาไทยไว้หลายชุด
2) เป็นแหล่งรวมวิทยานิพนธ์ หรืองานที่ศึกษาวิจัยการหยั่งเห็นของกฤษณมูรติ โดยนักวิชาการทั้งจากประเทศไทยและทั่วโลก ห้องสมุดกำลังพยายามรวบรวมให้มากขึ้น
3) สถานที่ซึ่งสงบวิเวก มีที่พักสะดวกสบาย ปลอดภัย รวมทั้งบริการอาหารมังสวิรัติ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง
4) มีโสตทัศนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอินเตอร์เน็ต ผู้ที่อยู่อาศัยที่สวนสายน้ำก็สนใจและศึกษางานกฤษณมูรติมาช้านาน ต่างยินดีที่จะร่วมพบปะเสวนากับผู้มาศึกษาวิจัยงาน

ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 081 896 9635 และ 081 328 7132 หรือ คุณจำรัส ที่ 084 905 2645
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: