ชีวิตเราสูญเปล่าไปกับความขัดแย้ง Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

จุดมุ่งหมาย

มูลนิธิอันวีกษณา ประเทศไทย

มูลนิธิอันวีกษณาเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่ดำเนินงานทางจิตวิญญาน โดยไม่แสวงหาผลกำไรและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการไตร่ตรอง การสืบค้นอย่างเป็นอิสระ เข้าไปในปัญหาต่างๆ ที่ขับเคลื่อนและหล่อหลอมชีวิตเราทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งที่สุดแล้วก็คือ สังคม คือโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็น โลกที่เราสร้างขึ้นมาเอง จึงเป็นไปได้ที่เมื่อมีความเข้าใจตนเองอย่างลุ่มลึก ก็จะนำไปสู่สังคมที่เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยธรรม และความรับผิดชอบยิ่งขึ้น

จุดมุ่งหมายของอันวีกษณาเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากคำสอนของ จ.กฤษณมูรติ (พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2529) ครูทางจิตวิญญาณ ผู้ได้รับการยกย่องว่าสำคัญที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยนี้ ภาวะสร้างสรรค์ เป็นอะไรบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์” ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งชีวิต ถ้าหากคุณได้ทำให้ชีวิตของคุณยุ่งเหยิง เปลี่ยนแปลงมันเสียตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้ หากคุณรู้สึกไม่แน่นอนใจ จงค้นหาว่าทำไม แล้วก็ให้มั่นใจเสีย หากการคิดของคุณไม่ตรงไปตรงมา ก็คิดให้ตรง ให้สมเหตุสมผล นอกเสียจากว่าสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคุณทำได้สมบูรณ์แล้วเข้าที่เข้าทางแล้วคุณจึงจะเข้าสู่โลกแห่งความสร้างสรรค์ได้เลย

สัจจะไม่อาจสั่งสมได้ สิ่งที่สั่งสมไว้จะถูกทำลายลงเสมอมัน เสื่อมสลายไป แต่สัจจะไม่อาจเสื่อมสลาย เพราะค้นพบมันได้ในแต่ละขณะ ในทุกๆ ความคิด ในทุกๆ ความสัมพันธ์ ทุกๆ ถ้อยคำ ทุกๆ กิริยาท่าทาง ในรอยยิ้มและน้ำตา ถ้าหากคุณและผมสามารถค้นพบและอยู่ในสัจจะ การเป็นอยู่นั้นนั่นเอง คือ การค้นพบมัน แล้วเราก็จะไม่กลายเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อ แต่จะเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทั้งสองอย่างแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง

กิจกรรมของอันวีกษณารวมศูนย์อยู่ใน 3 เรื่องหลัก คือ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกันสืบค้นเข้าสู่กระบวนการทางจิตใจ
ว่าจิตใจทำงานอย่างไร โดยการไตร่ตรอง สะท้อนย้อนมอง การเสวนาหรือวาทวิจารณ์ การ
ศึกษา และปลีกวิเวก

1.3 การร่วมพบปะเสวนาประจำปี

1.4 Workshop ทางการศึกษา


2. การแปลงานและเผยแพร่กระจายงาน

การแพร่กระจายงานของกฤษณมูรติ เป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญของอันวีกษณา รวมทั้งการแปลและตีพิมพ์หนังสือ จัดทำดีวีดีพร้อมบทบรรยายภาษาไทย และโครงการมอบหนังสือเป็นของขวัญ ซึ่งบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด
ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

   2.1 โครงการแปลงาน

   มีการแปลงานหรือคำสอนของกฤษณมูรติในประเทศไทยมานานแล้ว ก่อนที่จะมีการก่อตั้งมูลนิธิอันวีกษณา ความสนใจในคำสอนนำไปสู่การแปลงานอย่างมุ่งมั่น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีลิขสิทธิ์ในการแปลและจัดพิมพ์ก็ตาม
มูลนิธิอันวีกษณาเป็นองค์กรแรกที่มีการประสานงานและได้รับการยินยอมจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ให้ดำเนินงานแปลต่อไปอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นมาอันวีกษณาก็ได้พัฒนางานแปลเรื่อยมาจนก้าวมาถึงความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง บ่อยครั้งที่เราเชิญ นักแปล นักเขียน แล ะผู้ที่สนใจใ ห้มาวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์ธรรมดาทั่วไป
ที่กฤษณมูรติได้นำมาให้ความหมายใหม่อย่างไม่ธรรมดาขึ้นมาพูดคุยกันด้วย ในช่วงเริ่มต้นเป็นผู้แปล อันวีกษณาประสบความยากลำบากเพราะ

ก) ต้องหางานของกฤษณมูรติที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจ ณ เวลานั้น

ข) ต้องแนะนำคำสอนของกฤษณมูรติให้แก่ผู้อ่านใหม่ๆ

โครงการแปลงานประกอบด้วยอาสาสมัครที่อุทิศตนให้แก่เรื่องนี้ โครงการบรรลุจุดหมายที่ได้วางเอาไว้ได้นั้น เพราะการผสมผสานจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน เช่น ความสนใจในคำสอน ความรู้ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ เวลาและความสนใจที่ผู้แปลได้อุทิศให้แก่งานนี้ ผลงานจากการที่โครงการได้ดำเนินไปอย่างจริงจัง มีให้เห็นได้ ตามร้านหนังสือต่างๆ กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศไทย


   2.2 โครงการตีพิมพ์งาน

   เป็นกิจกรรมสำคัญมากสำหรับอันวีกษณา เพราะอันวีกษณาได้อุทิศให้แก่การแพร่กระจายงานกฤษณมูรติในประเทศไทย และเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ต้องการเช่น ลาว อันวีกษณาจึงขึ้นทะเบียนเป็นสำนักพิมพ์ ที่เริ่ม
ดำเนิน การและอยู่รอดมาได้จากทุนที่รับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี การที่โครงการตีพิมพ์งานอยู่รอดได้โดยพึ่งพาตนเอง ก็ยังเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่ง

หนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาส่วนใหญ่เป็นหนังสือสองภาษา ที่เชื่อว่าอำนวยให้นักอ่านสามารถตรวจสอบงานหรือคำศัพท์ที่แปล กับต้นฉบับที่แท้จริงในภาษาอังกฤษ ดีวีดีหลายๆ เรื่องก็มีการทำบทบรรยายภาษาไทย มีการวางจำหน่ายหนังสือ และดีวีดี ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่สวนสายน้ำ และทางอินเตอร์เน็ต ภายในประเทศไทย สำหรับในต่างประเทศ หนังสือ และดีวีดี ที่แปลเป็นภาษาไทย ได้รับอนุญาติให้จำหน่ายให้กับคนไทยเท่านั้น นอกจากนั้น มูลนิธิอันวีกษณายังได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดจำหน่ายหนังสือโดยสำนักพิมพ์เคล็ดไทย ซึ่งเป็นสายส่งที่มีเครือข่ายร้านหนังสือทั่วประเทศ มูลนิธิอันวีกษณาได้ดำเนินโครงการจัดมอบหนังสือในโครงการมอบหนังสือเป็นของขวัญ โดยบริจาคหนังสือไปตามห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ 150 แห่ง และสถานที่สาธารณะอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งทัณฑสถานทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้ รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาคทั้งสิ้น หากท่านต้องการรายชื่อ ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดสถานที่ต่างๆ ที่เราได้บริจาคหนังสือไปแล้วเพื่อหยิบยืมกรุณา คลิกที่นี่

3. กิจกรรมอื่นๆ

สวนสายน้ำได้เปิดให้กลุ่มต่างๆ เข้ามาเช่าใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม และเป็นโอกาสที่กลุ่มเหล่านั้นจะได้รับการแนะนำให้รู้จักงานกฤษณมรติและจุดมุ่งหมายของสถานที่ บางคนอาจซื้อหนังสือดีวีดี หรือกลับมาร่วมการพบปะเสวนา หรือมาปลีกวิเวกโดยลำพัง
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: