ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์จะจบได้ไหม Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

การร่วมพบปะประจำปีกฤษณมูรติ ณ สวนสายน้ำ 9-13 ธ.ค. 2558


เราสามารถจะเรียนรู้ศิลปะแห่งชีวิต 3 ประการได้ไหม
ศิลปะแห่งการฟัง การมองดู และการเรียนรู้
วันที่ 9-13 ธันวาคม 2558
ณ สวนสายน้ำ สถานที่พักใจและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | ดูแผนที่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

» ดูตารางเวลากิจกรรม ได้ที่นี่
**โปรดมาถึงสวนสายน้ำในวันที่ 8 ธันวาคม 2558**

» ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558**

มีศิลปะ 3 ประการ ศิลปะในการฟัง การมองดู และการเรียนรู้ ในการฟังคือฟังโดยปราศจากการตีความ ไม่แปลความสิ่งที่กำลังพูดให้เข้ากันกับความอยาก ความสบายใจ อุ่นใจของคุณ การฟังไม่ใช่เพียงฟังด้วยหู แต่ฟังเนื้อความที่อยู่เบื้องหลังคำพูด ฟังอย่างใส่ใจจริงๆจนคุณจับความหมายส่วนลึกได้ ศิลปะในการมองดูเป็นการสังเกตโดยปราศจากถ้อยคำ ปราศจากชื่อเรียกและสัญลักษณ์ใดๆ ซึ่งหมายถึงสังเกตโดยปราศจากทิศทาง ปราศจากแรงจูงใจใดๆทั้งสิ้น สังเกตแล้วคุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหว ของตัวคุณเองได้ทั้งหมด มองดูการเคลื่อนไหวของต้นไม้ แม่น้ำ เนินเขา เฝ้าดู
- J. Krishnamurti,
Third Question & Answer Meeting in Saanen July 1981

สวนสายน้ำพี่พัก ณ สวนสายน้ำ


สวนสายน้ำ "ชีวิตคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ใช่อยู่ในขณะของจินตนาการ ไม่ใช่สิ่งที่ความคิดคาดเดาขึ้น ชีวิตทั้งหมดทั้งปวงจะเปิดเผยต่อคุณ ทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่มุ่งไปตามอุดมการณ์ หรือปลายทางที่ตัดสินไว้ล่วงหน้าแล้ว มันไม่ได้แยกจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ใช่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีที่เป็นขั้นเป็นตอน แต่มันคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าปรัชญา ซึ่งหมายถึงรักในสัจจะและรักชีวิต มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนจากมหาวิทยาลัย เรากำลังเรียนเกี่ยวกับศิลปะแห่งการดำรงอยู่จากชีวิตของเราแต่ละวัน"
- จ. กฤษณมูรติ, “ความรู้คือพันธนาการ”


ชมวีดิโอ เกี่ยวกับสวนสายน้ำ:

ยินดีต้อนรับมิตรสหายจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อร่วมการพบปะเสวนาประจำปี 2558 ณ สวนสายน้ำ มารวบรวมพลังงาน ความเอาจริงเอาจัง และอิสรภาพในการสืบค้น สำรวจดูการดำเนินชีวิตและสัมพันธภาพของเราแต่ละวัน  การพบปะครั้งนี้เชื้อเชิญคุณสู่ความหมายอันแท้จริงของการปลีกวิเวกและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การใคร่ครวญเพียงลำพัง, การเดินชมธรรมชาติ, กลุ่มเสวนา, การอ่านงานของกฤษณมูรติร่วมกัน และ ชมวีดีทัศน์ของกฤษณมูรติ
» ดูตารางเวลากิจกรรม ได้ที่นี่

กำหนดการสำหรับการพบปะสนทนาประจำปีนานาชาติ
เดินทางมาถึงสวนสายน้ำ – วันอังคาร 8 ธันวาคม 2558
เริ่มกิจกรรมพบปะสนทนา – วันพุธ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น.
สิ้นสุดกิจกรรมพบปะสนทนา – วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.


กิจกรรมพบปะเสวนานานาชาติประจำปี สวนสายน้ำ ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
มูลนิธิฯ มีนโยบายกำหนดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด เพียงให้พอเหมาะกับค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ท่านที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม หากท่านใดมีข้อขัดข้อง หรือความไม่สะดวกใดๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเดี่ยว   6,500 บาท/ท่าน
ห้องคู่   5,500 บาท/ท่าน
เรือนรวม   4,000 บาท/ท่าน
**อัตราดังกล่าว รวมค่าที่พัก 5 คืน 6 วัน อาหาร 3 มื้อ/วัน ผลไม้ และเครื่องดื่ม แต่ไม่รวมค่าพาหนะ รับ – ส่ง
**เนื่องจากห้องพักเดี่ยวและคู่มีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อจองห้องพักแต่เนิ่นๆ เพราะการจัดห้องพักจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง โดยถือเอาวันที่โอนเงินเต็มจำนวนเป็นเกณฑ์


ทางเดินลง ธารน้ำไหลสายยาว สวนสายน้ำ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินอย่างไร
1. » ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ «
2. กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมายังเราทางอีเมล โทรสาร หรือ ไปรษณีย์ (รายละเอียดการติดต่อ ด้านล่าง) ก่อนวันปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เมื่อได้รับใบสมัครจากท่านแล้ว เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
3. เมื่อได้รับ “การยืนยันการสมัคร” กรุณาชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ (รายละเอียดด้านล่าง)
4. กรุณาแฟกส์หรือ ส่งสำเนา “ใบนำฝาก” หรือแจ้งทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน ตามหมายเลขด้านล่าง
*สำหรับค่าใช้จ่ายในการ รับ – ส่ง จากตัวเมืองหาดใหญ่ – สวนสายน้ำ – หาดใหญ่ คิดตามราคาจริงถัวเฉลี่ยต่อท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร/คัน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ สามารถชำระได้ ณ จุดลงทะเบียน ที่สวนสายน้ำ
(ค่ารถ รับ – ส่ง หาดใหญ่-สวนสายน้ำ ราคา 750 บาท/เที่ยว, ทุ่งลุง – สวนสายน้ำ ราคา 350 บาท/เที่ยว)

สวนสายน้ำ การส่งค่าสมัครผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี: มูลนิธิอันวีกษณา
ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยทุ่งลุง)
ประเภทบัญชี: บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 938-0-09422-1
โทรศัพท์: 081 328 7132, 081 822 2110


กิจกรรมพบปะเสวนานานาชาติประจำปี สวนสายน้ำ ส่งใบสมัคร และ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
มูลนิธิอันวีกษณา (การพบปะประจำปี)
อีเมล: questfoundation@gmail.com
โทรศัพท์: 081 328 7132, 081 822 2110
โทรสาร: 074 257 374, 074 257 362
ที่อยู่ : ตู้ ป.ณ.5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

ภาพไสลด์ ที่พัก ณ สวนสายน้ำ ถ้าไสลด์โชว์ไม่ปรากฏ ดูอัลบั้มภาพถ่ายที่นี่


“โปรดฟังนะครับ ลองทำดูในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ อย่าคิดเกี่ยวกับการจะลงมือทำ แต่ให้ทำจริงๆเดี๋ยวนี้เลย คือลองรับรู้ต่อต้นไม้ ต้นปาล์ม ท้องฟ้า ฟังเสียงนกกากู่ร้อง ดูแสงที่สาดลงบนใบไม้ สีสันของส่าหรี่ ใบหน้า แล้วก็เคลื่อนเข้ามาด้านใน ในใจคุณ คุณสามารถสังเกต รับรู้โดยปราศจากการเลือกต่อสรรพสิ่งภายนอก มันง่ายมาก แต่การเคลื่อนสู่ภายในแล้วรับรู้โดยปราศจากการตำหนิ การให้เหตุผล การเปรียบเทียบนั้นยากยิ่งกว่า เพียงแค่รับรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในคุณ รู้ถึงความเชื่อของคุณ ความกลัว แนวคิด ทฤษฎีที่คุณยึดถือโดยไม่ได้พิสูจน์ ความหวัง ความคับข้องใจ ความทะเยอทะยาน และสิ่งอื่นๆในตัวคุณทั้งหมด จากนั้นทั้งส่วนที่สำนึกรู้และไม่สำนึกรู้ก็จะเผยให้เห็น โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย”
J. Krishnamurti,
The Collected Works vol XV, p 85


ภาพสไลด์ธรรมชาติที่สวนสายน้ำ ถ้าไสลด์โชว์ไม่ปรากฏ ดูอัลบั้มภาพถ่ายที่นี่
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: