สัจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน


เราอาจไม่เคยถามตัวเราเองเลยว่า ทำไมเราจึงปล่อยให้ความกลัวสืบต่อ
แม้แค่เพียงวันเดียว หรือแม้แต่นาทีเดียว ทั้งๆ ที่รู้ดีว่ามันก่อให้เกิดความเสียหาย
ความเกลียดชัง การหลอกลวง การเสแสร้ง ความสับสน
และความขัดแย้งมากเพียงใด

- J.Krishnamurti, The Collected Works, Vol. 15

กลุ่มกฤษณมูรติ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
ขอเชิญทุกท่านที่ สนใจครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่วม "การเสวนาศึกษา" ประจำเดือน เพื่อสืบค้นหัวข้อ
“จิตที่ปราศจากความกลัวเป็นไปได้หรือไม" ร่วมกัน


วัน: เสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
เวลา: 13.00–16.30 น.
สถานที่: เลมอนฟาร์ม แจ้งวัฒนะ


*การเสวนาอาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


» *สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติม* :
ที่ คุณปรีดิ์ โทร. 089 487 9487 อีเมล thai.krishnamurti@gmail.com
หรือ คุณครรชิต โทร. 081 531 2114 อีเมล kc07ck@yahoo.com

กำหนดการกิจกรรม
ดำเนินรายการ โดย ผู้ศึกษาผลงานของกฤษณมูรติ
12.30-13.00น. : ลงทะเบียน
13.00-13.30น. : Mini Talk ก่อนชมวีดีทัศน์
13.30-14.15น. : ชมดีวีดีเรื่อง “จิตที่ปราศจากความกลัวเป็นไปได้หรือไม่”
             ("Can the human mind be completely free of fear?") San Diego Talk Series: Talk 2
14.15-14.30น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30-16.30น. : กิจกรรมเสวนาศึกษา

"คุณไม่เคยมองดูความกลัวใช่ไหม คุณไม่เคยพูดว่า “ฉันกลัว ขอให้ฉันลองเฝ้าดูมัน” คุณเคยทำอย่างนั้นบ้างไหม หรือคุณบอกว่า “ฉันกลัว ฉันจะเปิดวิทยุฟัง หรือไปโบสถ์ หรือหยิบหนังสือมาอ่าน หรือหันไปพึ่งพาความเชื่อ” ซึ่งเป็นการเคลื่อนห่างออกไป ดังนั้นคุณจึงไม่เคยมองดูความกลัว คุณไม่เคยสื่อสารกับมันโดยตรง คุณไม่เคยสัมผัสมันอย่างตรงไปตรงมา . . . การมองดูความกลัวโดยไม่เรียกชื่อมัน ไม่วิ่งหนีมัน ไม่พยายามเอาชนะมัน เพียงอยู่กับมันโดยไม่เคลื่อนห่าง จากมันเลย ลองทำดู ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น"

"You see, you have never looked at fear, have you? You've never said, 'well, I am afraid, let me look'. Have you done that? Or you've said, 'I am afraid, let me turn on the radio', or go to Church or pick up a book, or resort to a belief - a movement away. So you have never looked at fear, you have never come directly into communication with it, you have never come directly in contact with it. . . . to look at fear without naming it, without running away from it, without trying to overcome it, just to be with it, without any movement away from it. You do it. And if you do it you will see very strange things happen."

-J.Krishnamurti, Talk in San Diego, California, 6 April 1970


การเสวนา (Dialogue) คืออะไร?

ในการพิจารณาว่า Dialogue คืออะไร เราจำเป็นต้องระลึกหรือตระหนักอยู่ในใจว่า Dialogue ไม่ใช่หนทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ไม่ใช่การพยายามที่จะไปให้ถึงข้อสรุปใดๆ แต่เป็นการค้นคว้า สืบค้น โดยไม่กำหนดเป้าหมายปลายทางไว้ก่อน จึงต้องเปิดใจกว้าง ยืดหยุ่นไม่แข็งตัว และเต็มใจที่จะสืบค้นในสิ่งที่ไม่รู้ การเคลื่อนไปโดย “ความไม่รู้” มีพลังของมันเอง และจำเป็นสำหรับกระบวนการ “คิดร่วมกัน”

เมื่อ K พูดว่า “คำพูดไม่ใช่สิ่งที่พูดถึง” ดูเหมือนเขาจะหมายถึงปรากฏการณ์ที่ คำพูด เข้ามาแทนที่ การรับรู้ การมองตามความเป็นจริง เราไม่สามารถเห็นความเป็นจริง เพราะถ้อยคำ (ความคิด, อดีต) เข้ามาขวางกั้น แต่ทว่า ที่ตรงนี้และขณะนี้แหละที่เป็นไปได้ที่จะเห็นจิตใจ (ความคิด+ความรู้สึก) ที่ไหลเรื่อยอยู่ได้ทันที แล้วสามารถสืบค้นไปที่แหล่งเกิดของมัน แล้วอยู่กับ “สิ่งที่เป็นอยู่จริง”

จุดสำคัญบางประการ
Dialogue เริ่มจากความเต็มใจที่จะรีรอ ไม่ด่วนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้แล้ว เพราะความสำคัญอยู่ที่ “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” ความเป็นจริง ไม่ใช่แนวคิด หรือ ความคิดเห็น

เรามีส่วนร่วมโดยแบ่งปันสิ่งที่เราเห็น เข้าใจ โดยคำพูด หรือจะเพียงฟังเงียบๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมอยู่ใน Dialogue การเปิดปล่อยให้ประเด็นปัญหาเผยคลี่ออกมาท่ามกลางความเอื้ออาทร ความเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้น ก็ไม่ทั้งกดข่มและไม่ปกป้องตน แต่แขวนปฏิกิริยานั้นเอาไว้ในทั้งในใจและในกลุ่ม ให้มันแขวนลอยอยู่เพื่อการสังเกตและสืบค้นต่อไป

Dialogue เป็นการอยู่ร่วมกันดู เห็นด้วยกัน ในสิ่งที่ค่อยๆ เปิดเผยออกมา บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถนิ่งอยู่ และสังเกตความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจ – สังเกตปฏิกิริยาของความกลัว ความหงุดหงิดรำคาญใจ ความเบื่อ ใจลอย อยากไปให้ถึงจุดหมายบางอย่าง บางครั้งเราถึงกับโกรธ และบ่อยครั้งที่เราพยายามเคลื่อนการสนทนาให้ไปในขอบเขตที่เรารู้สึกว่ามีความหมายต่อตัวเราเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้เข้าร่วมใส่ใจต่อการเคลื่อนไหวของกระบวนความคิด ทั้งภายในตนเองและในผู้อื่น Dialogue ก็อาจจะเคลื่อนไปได้เองอย่างลึกล้ำ ผ่านปฏิบัติการของการสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้น โดยไม่พยายามจะเคลื่อนไปในทางใดอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องใด ประเด็นปัญหาใด ก็จะเป็นประโยชน์ ในการสำรวจตรวจสอบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์

กฤษณมูรติ ว่าด้วย Dialogue:

"เรากำลังเสวนา (Dialogue) กัน ซึ่งหมายถึงการสนทนากันระหว่างบุคคล ผู้ที่ใส่ใจต่อปัญหาของมนุษย์ และต้องการจะพิจารณาเข้าสู่ปัญหาอย่างลึกซึ้งจริงๆ พิจารณาด้วยความรักความอาทร โดยไม่ยัดเยียดหรือโต้เถียงกัน

การเสวนาแบบวิภาษวิธี (Dialectical Method) เป็นการแสวงหาความจริงผ่านความคิดเห็น แต่เราไม่ได้สืบค้นแบบนั้น ทว่าเสมือนเพื่อนสองคน สนทนาด้วยกันถึงปัญหามนุษย์ ด้วยหวังที่จะค้นพบความเป็นจริงของปัญหา และมองเห็นทางออก ผมเกรงว่าจะเข้าใจผิดกันมากมาย ว่าเรากำลังพยายามหาวิธีการเข้าถึงสัจจะ ซึ่งหมายถึงการฝึกหัดในวิธีการที่จะช่วยให้เราเข้าถึงสัจจะ ความจริง เราปฏิเสธว่าไม่มีหรอกวิธีการเช่นว่า สัจจะเป็นดินแดนอันไร้หนทาง คุณไม่สามารถจะวางเส้นทาง ทิศทาง หนทางเข้าหาสัจจะ แล้วฝึกปฏิบัติไปตามหนทางนั้น ฝึกฝนตนเองตามระเบียบวินัย ข้อบัญญัติ เรียนรู้เทคนิคเพื่อให้เข้าถึง ทำเช่นนั้นไม่ได้"
-จ. กฤษณมูรติ, To be Human, หน้า19

"การเสวนาสำคัญมาก เป็นการสื่อสารลักษณะหนึ่ง ซึ่งการถามและการตอบเป็นไปติดต่อกัน จนกระทั่งเหลือแต่คำถามที่ไร้คำตอบ ด้วยเหตุนั้นคำถามดังกล่าวจึงแขวนลอยอยู่ในใจของผู้ร่วมสนทนาทั้งสอง ดั่งตาไม้ซึ่งมิได้ถูกสัมผัส จึงผลิบาน หากความคิดมิได้แตะต้องคำถามที่แขวนลอยอยู่นั้นเลย มันก็จะมีคำตอบของมันเอง เพราะทั้งผู้ถามและผู้ตอบอันตรธานหายไป นี่เป็นแบบหนึ่งของการเสวนา ซึ่งการสืบค้นมีความเข้มข้นและความลุ่มลึกถึงจุดหนึ่ง ซึ่งมีคุณลักษณะที่ความคิดไม่อาจเข้าถึงได้ การเสวนาไม่ใช่การสืบค้นด้วยเหตุผล ไปในความคิดเห็นและแนวคิดค่างๆ แต่เป็นการเดินทางค้นหาอย่างจริงจังของสมองของคนสองคนหรือหลายๆ คน"
- พูดที่วสันตวิหาร เมืองเชนนาย ประเทศอินเดีย, 26 มกราคม 2527
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: