ความจริงเป็นดังที่มันเป็นอยู่ Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

โครงการ วิถีทางใหม่เพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพ
(กิจกรรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ)
โดย อาจารย์จำรัส บำรุงรัตน์
ณ สวนสายน้ำ หาดใหญ่ สงขลา -- ดูแผนที่

หากเรารักชีวิตก็ย่อมรักสุขภาพ เมื่อรักสุขภาพ ก็ย่อมรักที่จะดูแลร่างกายและจิตใจของเรา มาร่วมล้างพิษกันเถอะ

เราใช้ชีวิตมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือบางทีเข้าวัยกลางคนหรือล่วงวันมาจนสูงวัย ตลอดมาเราเพียงรู้จักที่จะดูแลส่วนร่างกายภายนอก ชำระกายประจำ อย่างน้อยวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง สวมใส่สวย ๆ ที่สดใส ดูสะอาดตา สง่า ผ่าเผย เลือกรับประทานอาหารอร่อย ๆ ราคาแพง ๆ บางครั้งในภัตตาคารที่หรูหรา ส่วนท่านสตรีใช้เครื่องประดับราคาแพงมากมายเพื่อประดับกายให้ดูสวยงานน่าดึงดูดใจ

เราถูกสอนให้รู้จัก เฝ้าระวังและจัดการกับร่างกายส่วนภายนอก แต่อนิจจา! เรามองข้าม และละทิ้งอวัยวะส่วนภายในของร่างกาย ไม่เคยสนใจจะรับรู้ว่า ส่วนภายในสกปรกเพียงใด ระบบอวัยวะภายในสะสมของเสีย สารพิษ สิ่งสกปรกรุงรังไว้เกรอะกรังมากเพียงไร

บางทีระบบภายในเน่าเหม็นส่งกลิ่นออกมาภายนอกของร่างกายผ่านช่องทางต่าง ๆ สิ่งเหล่านั้นเป็นสัญญาณที่ร่างกายเรียกร้องให้เราเอาใจใส่ดูแล ก่อนเกิดโรคและล้มป่วย ความเจ็บป่วยชนิดต่างๆ ก็เป็นสัญญาณที่ร่างกายร้องขอให้เจ้าของต้องดูแลแก้ไข ความสกปรกจากของเสียทำให้ภูมิต้านทานต่ำ เป็นที่มาของโรคภัยนานาชนิด

ตลอดระยะเวลายาวนานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลก ที่เคยหลงผิดคิดว่า ต้องจัดการฆ่าเชื้อโรคใช้ยาเฉพาะโรค พวกเราก็ติดอยู่ในวิธีคิดเช่นนี้ตลอดมา ไม่เคยคิดว่าตนเองสามารถดูแลแก้ไขสุขภาพตนเองได้ โดยไม่ต้องมีปริญญาบัตรหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันนี้ มีแพทย์ชั้นแนวหน้าหลายท่านทั่วโลกเห็นพ้องกันว่า วิถีทางที่จะดูแลระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายก่อนเกิดโรคและล้มป่วยได้ หรือแม้เป็นโรคและล้มป่วยแล้ว ก็ยังมีทางเลือกอื่น ๆ นอกจากการใช้ยาปฏิชีวนะตามวิถีทางเดิม คือการล้างพิษออกจากระบบอวัยวะภายใน เพื่อปรับสมดุล ให้กลับคืนสู่สภาพปรกติ เมื่อสุขภาพสมดุลกลไกตามธรรมชาติของร่างกายจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภูมิต้านทานก็ดีตาม แล้วโรคและความเจ็บป่วยหลายชนิดสามารถกำจัดออกไปโดยอัตโนมัติ

» ดูวันที่ เดือนเม.ย.2556-เม.ย.2557 ที่จะจัดคอร์สล้างพิษ ได้ที่นี่

» ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ตารางเวลา

น้ำตก ณ สวนสายน้ำ
น้ำตก ณ สวนสายน้ำ
วันแรก (ผู้เข้าร่วมต้องเดินทางถึงสวนสายน้ำ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.)
๑๗.๐๐ น. ถึงสวนสายน้ำ ลงทะเบียน กรอกข้อมูลสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก / รับแจกเอกสาร และอุปกรณ์
๑๘.๐๐ น. อาหารเย็น (ห้องอาหารใหญ่)
๑๙.๑๕ น. ปฐมนิเทศ/รับเอกสารและอุปกรณ์ และ สาธิตการสวนล้างลำไส้ (เรือนกิจกรรม)
๒๐.๓๐ น. เข้าที่พัก
(ตารางเวลากิจกรรมต่อไปนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามที่ผู้ดำเนินการเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบ)

วันที่สอง (วันเริ่มกิจกรรม)
๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน สวนล้างลำไส้ (ที่ห้องน้ำบ้านพัก)
๐๖.๔๕ น. มาที่เรือนกิจกรรมโดยไม่ต้องทำความสะอาดช่องปากเพื่อวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)
๐๖.๕๐ น. อมน้ำมันมะพร้าว (Oil Pulling) (เรือนกิจกรรม) วิธีอม :ให้ดันน้ำมันมะพร้าวผ่านซอกฟัน
อมไว้นานอย่างน้อย ๑๕ นาที แล้วบ้วนทิ้ง
๐๗.๐๕ น. ออกกำลังกายร่วมกันที่เรือนกิจกรรม
๐๗.๔๕ น. แช่มือแช่เท้าและพอกหน้า พร้อมกับดื่มน้ำสมุนไพร ๕ แก้ว (ลานแลผา)
๐๙.๐๐ น. ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้/พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณห้องอาหารใหญ่)
๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ/ชมสารคดีเกี่ยวกับสุภาพ (บริเวณเรือนกิจกรรม)
๑๒.๐๐ น. ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้ (บริเวณห้องอาหารใหญ่)/ พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๔.๓๐ น. ดื่มน้ำมะพร้าว (บริเวณห้องอาหารใหญ่) - พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๕.๐๐ น. ดื่มน้ำด่าง (บริเวณห้องอาหารใหญ่) – นับจากเวลานี้ไปดื่มได้เฉพาะน้ำด่างเท่านั้น
๑๕.๓๐ น. ชมวีดีทัศน์ / ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ (บริเวณเรือนกิจกรรม) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๖.๔๕ น. สวนล้างลำไส้ (ที่บ้านพัก)
๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำดีเกลือ / ชมสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ / สนทนาสาระสุขภาพหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย (เรือนกิจกรรม)
๒๐.๐๐ น. ดื่มน้ำมันมะกอก (นอนพักที่เรือนกิจกรรม)
๒๒.๐๐ น. กลับห้องพัก
หมายเหตุ: เพื่อให้การล้างพิษได้ผลดี กรุณางดดื่มน้ำทุกชนิด ๓๐ นาที ก่อนและหลังการดื่มลิดทอกส์ หลังจากนั้นให้ดื่มน้ำด่างมากๆ

วันที่สาม
๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน สวนล้างลำไส้ (ที่ห้องน้ำบ้านพัก)
๐๖.๕๐ น. อมน้ำมันมะพร้าว ๑ ช้อนโต๊ะ (ที่ห้องพัก)
๐๗.๐๕ น. ออกกำลังกายร่วมกันที่เรือนกิจกรรม
๐๗.๔๕ น. แช่มือแช่เท้าและพอกหน้า พร้อมกับดื่มน้ำสมุนไพร ๕ แก้ว (ลานแลผา)
๐๙.๐๐ น. ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้ (บริเวณห้องอาหารใหญ่)
๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ / ชมสารคดีเกี่ยวกับสุขภาพ (บริเวณเรือนกิจกรรม)
๑๒.๐๐ น. ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อกวาดล้างลำไส้ (บริเวณห้องอาหารใหญ่) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๔.๓๐ น. ดื่มน้ำมะพร้าว (บริเวณห้องอาหารใหญ่) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๕.๐๐ น. ดื่มน้ำด่าง (บริเวณห้องอาหารใหญ่) – นับจากเวลานี้ไปดื่มได้เฉพาะน้ำด่างเท่านั้น
๑๕.๓๐ น. ชมวีดีทัศน์ / ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ (บริเวณเรือนกิจกรรม) / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๖.๔๕ น. สวนล้างลำไส้ (บ้านพัก)
๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำดีเกลือ / ชมสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ / สนทนาสาระสุขภาพหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย (เรือนกิจกรรม)
๒๐.๐๐ น. ดื่มน้ำมันมะกอก (นอนพักที่เรือนกิจกรรม)
๒๒.๐๐ น. กลับห้องพัก
หมายเหตุ : ตั้งแต่ ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไปถ้ามีการขับถ่ายให้เก็บไว้ในถังสำหรับตรวจ

วันที่สี่
๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน สวนล้างลำไส้ (ที่บ้านพัก และ เก็บไว้ในถัง)
๐๖.๕๐ น. อมน้ำมันมะพร้าว ๑ ช้อนโต๊ะ (ที่ห้องพัก)
๐๗.๐๕ น. ออกกำลังกายร่วมกัน (ที่เรือนกิจกรรม)
๐๗.๔๕ น. แช่มือแช่เท้าและพอกหน้า พร้อมกับดื่มน้ำสมุนไพร ๕ แก้ว (บริเวณลานแลผา)
๐๘.๓๐ น. รับประทานน้ำข้าวกล้องธัญพืช (บริเวณห้องอาหารใหญ่)
๑๐.๐๐ น. สวนล้างลำไส้ (ที่บ้านพัก และ เก็บไว้ในถัง) / ทำความสะอาดเสื่อโยคะ
๑๑.๐๐ น. วิทยากรเดินตรวจที่บริเวณอาคารที่พัก
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย (ไม่มันมาก,ไม่เผ็ดมาก) (ห้องอาหารใหญ่)
๑๒.๓๐ น. สรุปปิดโครงการ (เรือนกิจกรรม)
๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

กรุณาส่งคืน: กุญแจห้องพัก แบบสอบถาม อุปกรณ์ เช่ถังขาว ตะขอรูปตัวเอส แก้วน้ำ ช้อน ปากกา ป้ายชื่อ ฯลฯ

กรุณาตรงต่อเวลาในการลงทะเบียนและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณค่ะ
สวนสายน้ำ
หนึ่งในห้องพัก ณ สวนสายน้ำ


ข้อมูลที่ควรทราบก่อนมาล้างพิษตับและถุงน้ำดี
สิ่งที่ควรนำติดตัวก่อนเดินทาง
• ภาชนะ (ขวดน้ำ) สำหรับใส่น้ำด่าง ไว้ดื่มได้ตลอดวัน แนะนำให้ใช้ขวดน้ำดื่มขนาด ๑.๕ ลิตร
• นำเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และสามารถเปื้อนสมุนไพรได้
• นำผ้าขนหนูผืนเล็กๆ สามารถเปื้อนสมุนไพรได้ ไว้เช็ดหน้า
• นำกางเกงที่สวมใส่สบาย สามารถถลกได้ถึงเข่า ขณะแช่เท้า
• ท่านสามารถนำหนังสือหรือกิจกรรมยามว่างส่วนตัว ที่ท่านชอบมาทำหรืออ่านเพื่อผ่อนคลายได้
• นำยาประจำตัว สเปรย์กันยุงหรือแมลงติดตัวมาด้วย
การปฎิบัติตัว ๗ วันก่อนมา (เพื่อให้ได้รับผลดีที่สุดต่อตัวผู้ที่มาล้างพิษ)
๑. ควรงดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารรสจัด อาหารทอดและที่มีไขมันมากทุกประเภท
๒. รับประทานผักสดและผลไม้มาก (ผักและผลไม้สดควรแช่น้ำด่างเสียก่อน)
๓. อย่าอาบน้ำหลังพระอาทิตย์ตกดิน และงดรับประทานอาหารมื้อดึก
๔. อย่านอนดึก นอนแต่หัวค่ำ พักผ่อนให้เพียงพอ
๕. ดื่มน้ำมาก ๆ งดดื่มน้ำเย็น (ดื่มน้ำด่างได้จะดีมาก)
๖. ดูแลจิตใจ ทำจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียด
หมายเหตุ: ไม่รับผู้ป่วยอาการหนัก และไม่รับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากจะมีผู้ดูแลมาด้วย

อัตราค่าใช้จ่าย
ปกติ: โครงการ 3 วัน: 3,500 บาท (ห้องพักรวม) | 4,500 บาท (ห้องพักคู่) | 5,500 บาท (พักเดี่ยว)

พิเศษ!
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง จะได้รับส่วนลด 500 บาท

การจอง ท่านสามารถจองคอร์สได้โดยการเขียนใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมดมาที่ มูลนิธิอันวีกษณา ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งใบนำฝากมายังสวนสายน้ำ ทางแฟกส์หรืออีเมล และเก็บใบนำฝากมายื่นในวันลงทะเบียนด้วย

โปรดโอนเงินเต็มจำนวน ในระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน เข้า--
บัญชี “มูลนิธิอันวีกษณา”
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งลุง
เลขที่ 938-0-09422-1


หมายเหตุ
๑) รับสมัครจำนวนจำกัด 35 ท่านเท่านั้น
๒) วันแรก เป็นวันลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 18.00 น.
3) โปรดโอนเงินเข้าบัญชีด้านบน ระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน
๓) กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้แสดงในวันเข้าโครงการ
๔) ราคานี้ไม่รวมค่าบริการรถรับ-ส่ง

หากท่านสนใจ โปรด » ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
สวนสายน้ำ สถานที่พักใจและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
อีเมล questfoundation@gmail.com
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, แฟกซ์ 074 531 115
แผนที่
Facebook: www.facebook.com/StreamGarden

ตารางกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ โดยการล้างพิษตับและถุงน้ำดี สำหรับ ปี 2556 - 2557 มีดังนี้
ครั้งที่ 12 วันที่ 13 – 16 เมษายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น.) –เต็มแล้ว
ครั้งที่ 13 วันที่ 19 – 22 เมษายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น.)–เต็มแล้ว
ครั้งที่ 14 วันที่ 03 – 06 พฤษภาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 03 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น.) - โดย วีระพล กมลรัตน์ ผู้ก่อตั้งสวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ http://suansangfun.blogspot.com
ครั้งที่ 15 วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 16 วันที่ 07 – 10 มิถุนายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 07 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 17 วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น.) - โดย อาจารย์ใจกลั่น นาวาบุญนิยม - ประวัติย่อ
ครั้งที่ 18 วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 10 วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 20 วันที่ 02 – 05 สิงหาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 21 วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น.) - โดย อาจารย์ใจกลั่น นาวาบุญนิยม - ประวัติย่อ
ครั้งที่ 22 วันที่ 06 – 09 กันยายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น.) - โดย อาจารย์ใจกลั่น นาวาบุญนิยม - ประวัติย่อ
ครั้งที่ 23 วันที่ 20 – 23 กันยายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 24 วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 25 วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 26 วันที่ 07 – 10 พฤศจิกายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 07 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 27 วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 28 วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 29 วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2556 (ลงทะเบียน วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 30 วันที่ 09 – 12 มกราคม 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 09 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 31 วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 32 วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 33 วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 34 วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 06 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 35 วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 36 วันที่ 12 – 15 เมษายน 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น.)
ครั้งที่ 37 วันที่ 17 – 20 เมษายน 2557 (ลงทะเบียน วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น.)

หมายเหตุ หากกิจกรรมครั้งใดที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 10 ท่าน สวนสายน้ำมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกหรือเลื่อนวันจัดได้

กลับขึ้นด้านบน

ประวัติย่อ อาจารย์ใจกลั่น นาวาบุญนิยม

ชื่อเดิม กอบกูล ชุติมามาศ
การศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ.๒๕๒๓
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๕
• ระดับปริญญาตรี ปพ.ส. จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๙
• ระดับปริญญาโท คม. ม.ราชภัฎนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๐
• และป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ในปี ๓๕๕๑
ประสบการณ์
• พยาบาล ICU Med 2529- 2534
• วิทยากรพัฒนาคุณภาพชีวิต กทม. 2530 - 2534
• ครูสอนสุขศึกษา 2534 - 2540
• ช่วยอ่านจดหมายออกอากาศในรายการวิทยุ เพื่อนช่วยเพื่อน 2536- 2540
• วิทยากร พิธีกรของศูนย์ฝึกอบรมบุญนิยมปฐมอโศก 2545 - ปัจจุบัน
• ครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2540 - 2552
• ผู้อำนวยการโรงเรียน 2552- 2554
ผลงาน ด้านต่างๆ เช่น
• แต่งเนื้อร้องเพลงเส้นทางนิพพาน แหล่ปฐมอโศก แหล่ธรรมชาติที่พ่อสร้าง และเพลงที่ใช้ในศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องการปลูกผักไร้สารพิษ

• วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักไร้สารพิษตามแนวคิดวิถีพุทธสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่สองของโรงเรียนในสังกัดชุมชนชาวอโศก ได้นำเสนองานนี้ ๓ ครั้งในการประชุมวิชาการคือ ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ม.ราชภัฏนครปฐม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.ในงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๒
• แต่งเพลง ยายคำปูน ท่านกระบี่บุญ

กลับขึ้นด้านบน
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: