ชีวิตเราสูญเปล่าไปกับความขัดแย้ง Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

ร้านหนังสือ และ ดีวีดีมูลนิธิอันวีกษณา เป็นหลักในการดำเนินงานแปลและพิมพ์หนังสือสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) รวมทั้งทำ Subtitle ภาษาไทยของดีวีดี

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่:
Pathless.com

สำหรับในประเทศไทย สั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิอันวีกษณา:
อีเมล questfoundation@gmail.com
โทรศัพท์ 081 328 7132, 074 531 115

หรือ บริษัท เคล็ดไทย จำกัด โทร. 02 225 9536 - 40


รายชื่อดีวีดี คลิกที่นี่ (PDF)

รายชื่อหนังสือ (*เรียงตามปีที่พิมพ์ ล่าสุด -> เก่าที่สุด)

หนังสือออกใหม่ล่าสุด: กบฎความคิด | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | จำนวนหน้า: 223 | ราคา: 130 บาท
“กบฏความคิด” มาจากส่่วนหนึ่งของหนังสือ “THINK ON THESE THINGS” ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดย Parabola Magazine ให้เป็น “หนังสือทางจิตวิญญาณหนึ่งในร้อยเล่ม ที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษ” เป็น หนังสือแนะนำคำสอนของกฤษณมูรติที่มอบให้แก่หนุ่มสาวและคนทั่วไปได้อย่างยอดเยี่ยม เนื้อหาเป็นการพูดคุยถกประเด็นปัญหาต่างๆ ระหว่างกฤษณมูรติกับนักเรียน ครู และพ่อแม่ ในโรงเรียน ที่ประเทศอินเดีย มีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาสำคัญๆ หลายภาษา จากเนื้อหาที่กฤษณมูรติยืนหยัดว่า หน้าที่ของการศึกษานั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเป้าหมายแห่งชีวิตมนุษย์ คำกล่าวนี้ชัดเจนจนมิอาจเข้าใจเป็นอื่นไปได้

หน้าที่ของการศึกษาคือการบ่มเพาะให้เกิดการปลดปล่อยพลังงาน เพื่อค้นหาความดีงาม ความจริง หรือพระเจ้า อีกทั้งชักนำบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่แท้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ประหนึ่งแม่น้ำก่อให้เกิด ฟากฝั่งขนาบโอบรับน้ำ พลังงานนี้ในการแสวงหาความจริง ก่อให้เกิดวินัยของมันเอง โดยปราศจาก การบีบบังคับทุกรูปแบบ สายน้ำไหลซอกซอนมุ่งสู่ทะเลฉันใด พลังงานก็มุ่งค้นหาอิสรภาพฉันนั้น อันที่จริงแล้ว ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของเราคือการค้นหาว่าพระเจ้าคืออะไร ด้วยเหตุว่านั่นคือรากฐาน สำคัญของชีวิตเรา เสมือนบ้านไม่สามารถทรงอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยปราศจากรากฐานที่แข็งแรง ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบว่าพระเจ้าหรือความจริงคืออะไร สรรพสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นอย่างแยบยล ก็ไร้ซึ่งความหมาย

ขายดีที่สุด: จ.กฤษณมูรติ และ โลกท่ามกลางวิกฤต J.Krishnamurti & A World In Crisis | ภาษา: ไทย | ปีที่พิมพ์: 2554 | ราคา: 50 บาท ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่ผ่านมา ดูเหมือนเรายังไม่เคยประสบกับวิกฤตที่ยุ่งเหยืงซับซ้อนมหึมา และสร้างหายนะโหมกระหน่ำ อย่างที่มนุษย์และพื้นพิภพกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ผลกระทบของมันเห็นได้ในทุกๆ ด้านของชีวิตเรา และเห็นได้ชัดในความเสื่อมถอยทางค่านิยม การล่มสลายของศรัทธา จารีตประเพณี อุดมการณ์ ความสัมพันธ์ที่แหลกสลาย และ การทำลายโลกอย่างป่าเถื่อน

แม้จะมีผลสำเร็จก้าวหน้ามากมายในยุคสมัยเรา ทั้งการปฏิวัติด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และอื่นๆ แต่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า ทางออกจากปัญหายังอยู่อีกห่างไกลนัก แม้กระทั่งปัญหาพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ เช่น ความอดอยากหิวโหย ความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิต สงคราม การเอารัดเอาเปรียบ และ ความอยุติธรรม ยิ่งไปกว่านั้นการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสังคมโลก ที่กำลังแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้แน่ใจได้ว่า วิกฤตดังกล่าวจะมาถึงทุกๆ คน ทุกๆ ครัวเรือน ทั้งของคุณและของผม อย่างไม่มีทางเลือกและทางเลี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น ในศตวรรษที่ผ่านมา กฤษณมูรติมองเห็นวิกฤตทั้งหมดที่กำลังคืบใกล้เข้ามา

เมื่อประจักษ์ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในศตวรรษที่ 20 และด้วยศักยภาพในการสังเกตอันเฉียบแหลมคมชัด และการหยั่งเห็นอย่างลุ่มลึก เขาสื่อให้เห็นอย่างปราดเปรื่องถึงมูลเหตุทั้งหลายที่นำมาซึ่งวิกฤต และการโหมกระพืออย่างต่อเรื่อง ที่ลุมลามจนกลายเป็นวิกฤตโลก

นิทรรศการชุดนี้รวบรวมขึ้นโดยมูลนิธิกฤษณมูรติประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการร่วมรับรู้ถึงรากเหง้าของวิกฤตดังกล่าว ขอขอบคุณมูลนิธิกฤษณมูรติประเทศอังกฤษ มูลนิธิกฤษณมูรติแห่งสหรัฐอเมริกา รวมทั้งช่างภาพมืออาชีพและสมัครเล่นอีกหลายท่าน ที่อนุญาตให้ใช้ผลงาน เพื่อการบากบั่นสร้างสรรค์มนุษยธรรม

มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 2 (ปกใหม่) The Urgency of Change 2 (New Cover) | ภาษา: ไทย | ปีที่พิมพ์: 2554 | ราคา: 190 บาท บุคคลผุ้รู้สึกต่อโลกอย่างแรงกล้าและเห็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง เขาต้องเป็นอิสระจากงานทางการเมือง เป็นอิสระจากบทบัญญัติและจารีตทางศาสนา นั่นหมายถึงการเป็นอิสระจากแอกแห่งกาลเวลาและอดีตที่ถ่วงหนัก เป็นอิสระจากการกระทำทั้งมวลที่เกิดจากเจตจำนงมุ่งหมาย นั่นคือมนุษย์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เท่านั้นที่เป็นการปฏิวัติทางสังคม ทางจิตใจ และแม้กระทั่งการปฏิวัติทางการเมือง

สมองใหม่ เล่ม 1 The Ending of Time Part 1 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2552 | ราคา: 300 บาท บทสนทนาที่สำคัญระหว่างผู้นำจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่และนักฟิสิกส์นามกระเดื่อง ที่ให้ความกระจ่างในปัญหาที่เป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของมนุษย์ หนังสือเริ่มต้นด้วยคำถาม "มนุษยชาติเดินทางผิดหรือ จึงเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยก ความขัดแย้ง และการทำลายล้างอย่างไม่สิ้นสุด?" คำถามนี้นำไปสู่การสำรวจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสังคม และค้นหาความกระจ่างแจ้งใหม่ว่าด้วยกระบวนความคิดของมนุษย์ ความตาย การตื่นขึ้นของการเห็นแจ้ง ระเบียบแห่งจักรภพ และ ปัญหาของจิตที่แบ่งแยก

กฤษณมูรติและเดวิด โบฮ์ม เจาะลึกเข้าสู่คำถามว่า "ต้นตอที่แท้จริงของความขัดแย้งของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลไม่มีความสามารถเผชิญกับความเป็นจริงภายใจจิตใจที่เราทั้งหญิงและชายเป็นอยู่จริงๆ จึงต้องหันไปสร้างเป้าหมายอันเป็นมายาที่ไม่มีอยู่จริง แล้วพยายามที่จะมีที่จะเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ใช่หรือเปล่า"

เพราะเหตุใดมนุษยชาติจึงทำให้ความคิดสำคัญอย่างยิ่งยวดในทุกๆ บริบทของชีวิต

เรายอมให้ความคิดความรู้สึกซึ่งผูกติดอยู่กับเวลาเข้ามาทำงานในเรื่องที่ประณีตลุ่มลึกไม่เหมาะสมที่จะใช้ความคิดใช่ไหม

เราจะชะล้างจิตใจจาก "สิ่งสั่งสมจองกาลเวลา" และทะลวงผ่าน "แบบแผนของการกระทำที่เอาตนเป็นศูนย์กลาง" ได้อย่างไรหรือ

บุคคลผู้เห็นแจ้งจนไปพ้นจากความเป็นตัวตนจะสามารถช่วยคนอื่นๆ ให้เป็นอิสระจากโลกแห่งมายาได้หรือ

เป็นไปได้ไหมที่การเห็นแจ้งจะซ่อมแซม จะฟื้นฟูสมอง จะรักษาสภาพที่ถูกทำลายจากการดำเนินชีวิตผิดๆ มาปีแล้วปีเล่า

The Ending of Time สรุปว่า แม้มนุษย์เดินทางผิดมาโดยตลอด ก็ใช่ว่าจะไม่มีางรอด และยืนกรานอย่างถึงที่สุดว่า มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างถึงรากฐาน แต่ต้องไปพ้นจากประโยชน์ส่วนตน เพื่อยังประโยชน์ส่วนรวม และในที่สุดก้าวลึกไปสู่ความเมตตาการุณ ความรักและปัญญาอันบริสุทธิ์ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในปฐมภูมิที่อยู่เหนือพ้นไปจากความคิด พ้นไปจากเวลา อีกทั้งยังพ้นไปจากความว่างด้วย นั่นหมายถึง เราต้องมอบจิตใจของเรา หัวใจของเรา ทุ่มเททั้งชีวิตของเราเพื่อร่วมการสืบค้น สำรวจไปจนตลอดการสนทนาระหว่างกฤษณมูรติและโบฮ์มในครั้งนี้

จ. กฤษณมูรติ อุทิศชีวิตของเขาให้แก่การสอนและการปรึกษาหารือ เขาคือบุคคลสาธารณะที่เดินทางไปทั่วโลกอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อบอกกล่าว แบ่งปันสาระสำคัญของคำสอน ที่ผู้คนเหลือคณานับ ทุกเพศทุกวัย ได้ฟังได้อ่านมาอย่างพากเพียรจริงจัง

เดวิด โบฮ์ม อดีตศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ผลงานของเขา ได้แก่ Quantum Theory, Causality and Chance in Modern Physics and Wholeness and the Implicate Order

สมองใหม่ เล่ม 2 The Ending of Time Part 2 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2552 | ราคา: 300 บาท บทสนทนาที่สำคัญระหว่างผู้นำจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่และนักฟิสิกส์นามกระเดื่อง ที่ให้ความกระจ่างในปัญหาที่เป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของมนุษย์ หนังสือเริ่มต้นด้วยคำถาม "มนุษยชาติเดินทางผิดหรือ จึงเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยก ความขัดแย้ง และการทำลายล้างอย่างไม่สิ้นสุด?" คำถามนี้นำไปสู่การสำรวจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสังคม และค้นหาความกระจ่างแจ้งใหม่ว่าด้วยกระบวนความคิดของมนุษย์ ความตาย การตื่นขึ้นของการเห็นแจ้ง ระเบียบแห่งจักรภพ และ ปัญหาของจิตที่แบ่งแยก

กฤษณมูรติและเดวิด โบฮ์ม เจาะลึกเข้าสู่คำถามว่า "ต้นตอที่แท้จริงของความขัดแย้งของมนุษย์ คือ การที่ปัจเจกบุคคลไม่มีความสามารถเผชิญกับความเป็นจริงภายใจจิตใจที่เราทั้งหญิงและชายเป็นอยู่จริงๆ จึงต้องหันไปสร้างเป้าหมายอันเป็นมายาที่ไม่มีอยู่จริง แล้วพยายามที่จะมีที่จะเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ใช่หรือเปล่า"

เพราะเหตุใดมนุษยชาติจึงทำให้ความคิดสำคัญอย่างยิ่งยวดในทุกๆ บริบทของชีวิต

เรายอมให้ความคิดความรู้สึกซึ่งผูกติดอยู่กับเวลาเข้ามาทำงานในเรื่องที่ประณีตลุ่มลึกไม่เหมาะสมที่จะใช้ความคิดใช่ไหม

เราจะชะล้างจิตใจจาก "สิ่งสั่งสมจองกาลเวลา" และทะลวงผ่าน "แบบแผนของการกระทำที่เอาตนเป็นศูนย์กลาง" ได้อย่างไรหรือ

บุคคลผู้เห็นแจ้งจนไปพ้นจากความเป็นตัวตนจะสามารถช่วยคนอื่นๆ ให้เป็นอิสระจากโลกแห่งมายาได้หรือ

เป็นไปได้ไหมที่การเห็นแจ้งจะซ่อมแซม จะฟื้นฟูสมอง จะรักษาสภาพที่ถูกทำลายจากการดำเนินชีวิตผิดๆ มาปีแล้วปีเล่า

The Ending of Time สรุปว่า แม้มนุษย์เดินทางผิดมาโดยตลอด ก็ใช่ว่าจะไม่มีางรอด และยืนกรานอย่างถึงที่สุดว่า มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างถึงรากฐาน แต่ต้องไปพ้นจากประโยชน์ส่วนตน เพื่อยังประโยชน์ส่วนรวม และในที่สุดก้าวลึกไปสู่ความเมตตาการุณ ความรักและปัญญาอันบริสุทธิ์ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในปฐมภูมิที่อยู่เหนือพ้นไปจากความคิด พ้นไปจากเวลา อีกทั้งยังพ้นไปจากความว่างด้วย นั่นหมายถึง เราต้องมอบจิตใจของเรา หัวใจของเรา ทุ่มเททั้งชีวิตของเราเพื่อร่วมการสืบค้น สำรวจไปจนตลอดการสนทนาระหว่างกฤษณมูรติและโบฮ์มในครั้งนี้

จ. กฤษณมูรติ อุทิศชีวิตของเขาให้แก่การสอนและการปรึกษาหารือ เขาคือบุคคลสาธารณะที่เดินทางไปทั่วโลกอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อบอกกล่าว แบ่งปันสาระสำคัญของคำสอน ที่ผู้คนเหลือคณานับ ทุกเพศทุกวัย ได้ฟังได้อ่านมาอย่างพากเพียรจริงจัง

เดวิด โบฮ์ม อดีตศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ผลงานของเขา ได้แก่ Quantum Theory, Causality and Chance in Modern Physics and Wholeness and the Implicate Order

วิวาทะ กฤษณมูรติ & ปราชญ์ชาวพุทธ Can Humanity Change? | ภาษา: ไทย | ปีที่พิมพ์: 2551 | ราคา: 200 บาท มีผู้คนมากมาย เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกับคำสอนของกฤษณมูรติ แม้ว่าครูทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จะขึ้นชื่อในเรื่องการกระตุ้นเร้า สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนแสวงหาสัจธรรม ที่อยู่ภายนอกศาสนาจั้ดตั้ง การสนทนาระหว่างกฤษณมูรติและกลุ่มนักวิชาการชาวพุทธครั้งนี้ ถือว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริง หยั่งเห็นคำสอนในพุทธศาสนาอย่างไร

การสนทนานี้จัดขึ้นที่ลอนดอนในช่วงปลายปี 2513 ประเด็นมุ่งสืบค้นเข้าสู่จิตสำนึกของมนุษยชาติ และศักยภาพที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนใหม่ในจิตสำนึก ผู้เข้าร่วมที่สำคัญท่านหนึ่ง คือ ดร.วัลโปลา ราหุลา พระสงฆ์ชาวศรีลังกาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในพุทธศาสนาในยุคนั้น เป็นผู้เขียนตำราแนะนำพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นตำราคลาสสิกเล่มหนึ่ง คือ "What the Buddha Taught"

จ.กฤษณมูรติ (1895-1986) จากบ้านเกิดซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในอินเดียตอนใต้เพื่อการเป็นครูทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของศตวรรษที่ 20 เขากล่าวว่า "สัจจะ เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องค้นพบด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพิงคุรุ ศาสนา อำนาจเหนือทางจิตวิญญาณ" หนังสือของเขาตีพิมพ์ออกมาหลายเล่ม รวมทั้ง "This Light in Oneself and Meditation"

ความรู้สึกตัวอันไร้ขอบเขต (ปกใหม่) Awareness sans Frontiers (New Cover) | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2550 | ราคา: 150 บาท "มนุษย์เราอยู่กับความทุกข์ทรมานมานานหลายศตวรรษ และดูเหมือนว่าไม่มีทางจะทำให้มันจบสิ้นลงได้ การทนอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เป็นหนึ่งในวิถีทางที่เราคุ้นเคย และไม่เคยเลยที่จะหาหนทางแก้ไขมันได้ ทางแห่งความทนทุกข์มีหลากหลาย ไม่เฉพาะแต่การสูญเสียบุคคลที่คุณคิดว่าคุณรักโดยการตายจากกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความทนทุกข์อันเกิดจากการสูญเสียสถานภาพบางอย่าง ทุกข์เพราะความยากจนข้นแค้น ความไม่ยุติธรรม ความรู้สึกขาดอะไรบางอย่างในตัวเรา ทุกข์เพราะภาวะโง่เขลาที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าเขาจะสะสมความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับจักรวาลและโลก รวมถึงความรู้ทางสสารและทางเทคนิควิทยาการด้วย

"เราก็มีชีวิตอยู่กับความทุกข์และเรายอมรับมัน ไม่เคยเลยที่เราจะพูดว่า มันจะจบลงได้ไหม"
อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน The Future of Humanity | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2549 | ราคา: 200 บาท การสนทนาสองครั้ง ระหว่าง ดร. เดวิด โบฮ์ม (นักวิทยาศาสตร์สาขาทฤษฎีฟิสิกส์) ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการสำรวจด้วยสายตาอันยาวไกล เพื่อค้นหาว่า โลกจะอยู่รอดได้อย่างไร! ในภาวะวิกฤตที่เกิดจากการที่มนุษย์ใช้ความสามารถอันยิ่งใหญ่ไปในทางทำลายล้างตนเอง ทั้งสองตรวจสอบสิ่งที่เป็นปัญหาอันเก่าแก่ของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย อาทิอิทธิพลครอบงำทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและชุมชน ธรรมชาติแห่งจิตสำนึก เขาเริ่มต้นโดยถามว่า "อนาคตของมนุษย์จะเป็นเช่นใด" โดยชี้ให้เห็นว่า เรามักจะกล่าวโทษเทคโนโลยีสมัยใหม่ ว่านำความหายนะมาสู่โลก ทั้งๆ ที่ รากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา คือนิสัยที่โน้มไปทางการทำลายล้างของมนุษย์เอง ซึ่งมีมาตลอดยุคกาล และการสนทนายืนยันว่า การหยุดยั้งหายนะภัยอยู่ในอุ้งมือของเราผู้เป้นปัจเจกชนแต่ละคน

กฤษณมูรติมิได้เสนอคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จใดๆ ทว่าในกระบวนการสนทนา (dialogue) เขาเปิดค้นออกมาให้เห็นว่า เราแต่ละคนจะเริ่มทำความเข้าใจกระบวนความคิดของเราอันเป็นปัญหาพื้นฐานของการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ได้อย่างไร

กฤษณมูรติ: ความรู้-ตัวเองมีความสำคัญ แต่หากผมใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจตัวเอง คือ ถ้าหากผมจะทำความเข้าใจตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตรวจสอบ สอบสวน วิเคราะห์ หรือ เฝ้าดูตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น ทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลา และผมกำลังจะบอกว่ามีการมองเรื่องทั้งหมดนี้อีกอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องใช้เวลาเลย นั่นก็คือเมื่อผู้เฝ้าดูเป็นอันเดียวกับสิ่งที่ดูการเฝ้าดู ในลักษณะนี้เวลาไม่มี

มิติใหม่ทางการศึกษา เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ Krishnamurti on Education | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2549 | ราคา: 280 บาท หนังสือเล่มนี้ รวบรวมมาจากการพูดและการสนทนาของกฤษณมูรติกับครูและนักเรียนที่หุบเขาฤๅษี และที่ราชกาฏ เมืองวาราณสี (พาราณสี) ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาของกฤษณมูรติ ท่านบอกว่า "สิ่งที่ผมสนใจ คือ การปลุกจิตให้ตื่นตัวขึ้น เราบอกว่า จิตของเด็กรักษาสภาพการตื่นตัวไว้ได้ด้วยการใส่ความรู้เข้าไป ดังนั้นเราจึงถ่ายทอดความรู้เข้าไป ซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้จิตทึ่มทื่อเท่านั้น จิตที่ทำงานออกมาจากความรู้เป็นจิตที่มีขอบเขตจำกัด แต่จิตที่ตื่นตัวอยู่เป็นพิเศษและมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งนั้น จะไม่เพียงเรียนรู้ได้จากหนังสือและข้อรู้ต่างๆ ไว้เพียงอย่างเดียว แต่เรียนรู้ได้จากการฟังและจากการาสังเกตได้ด้วย จิตที่มีคุณสมบัติในลักษณะนี้จะสื่อผ่านทางความมีชีวิตชีวา สู่จิตที่ยังแสวงหา ยังสอบสวน ยังบริสุทธิ์ได้ด้วย ดังนั้นความรู้จึงไม่เป็นสิ่งที่เข้ามาทำลาย"

กฤษณมูรติเห็นว่า จิตใหม่ในลักษณะนี้เกิดขึ้่นได้ เมื่อจิตที่ใฝ่ในศาสนาและทัศนะทางวิทยาศาสตร์ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึก ในขณะที่ท่านก็ยอมรับถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิด ท่านยังเน้นถึงความจำเป็นที่จะมีความรู้สึกตัวในระดับสูงทั้งข้างในและกับโลกภายนอก

กฤษณมูรติมองว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกที่จะสื่อสารถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจิตของมนุษย์ และเป็นตัวสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้น เมื่อหัวข้อต่างๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากคำบรรยายและการสนทนาที่เร้าใจเหล่านี้ ท่านสอบสวนถึงรากเหล้าของวัฒนธรรมของเราขณะนี้ด้วย เพื่อว่าทัศนะโดยรวมในเรื่องการศึกษาได้รับการตีแผ่ออกมา โดยพื้นฐานแล้วทัศนะที่ว่านี้ คือ ความเข้าในที่ว่า ความแตกต่างที่สำคัญเป็นพิเศษระหว่างครูและศิษย์นั้นไม่มี คือ ทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนต่างเท่าเทียมกันในกระบวนการเรียนรู้

กฤษณมูรติไม่ได้สอนผู้ฟังทั้งหลายมากมายอะไรเลย นอกจากมาช่วยให้ผู้ฟังได้เรียนรู้จากคำพูดของท่านเอง ท่านบอกว่า การตื่นตัวขึ้นของความรู้แจ้งที่แท้จริงนั้น เหมือนกับการเบ่งบานขึ้น "ถ้าคุณรู้ ฟัง สังเกต เฝ้าดูอยู่ และ เข้าใจ การเบ่งบานเช่นนี้เกิดขึ้่นได้จริงๆ และถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้่นแล้ว สิ่งอื่นๆ เหล่านั้นง่ายมากที่จะนำมาสื่อสารกับเด็ก"

การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต Education and Significance of Life | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2548 | ราคา: 100 บาท "จุดมุ่งหมายของการศึกษา ก็เพื่อบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ไม่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมด้วย ฉะนั้นจึงจำเป็นและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่การศึกษาต้องช่วยให้บุคคลแต่ละคนเข้าใจกระบวนการทางจิตใจของเขาเอง... เมื่อยังเยาว์ พวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนให้ค่อยๆ ซึมซับเอาความกลัวเข้ามาในจิตใจ ทั้งจากที่บ้าน ที่โรงเรียน และ พ่อแม่ อีกทั้งครูก็ไม่มีความอดทน ไม่มีเวลา ไร้สติปัญญาที่จะขจัดความกลัวจากวัยเด็ก ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเติบโตขึ้น ความกลัวนี้เองที่ครอบงำ บงการทัศนะและวิจารณญาณของเรา ทั้งยังสร้างปัญหาใหญ่โตขึ้นมามากมาย การศึกษาที่ถูกต้องจะต้องพิจารณาปัญหาความกลัว และความกลัวบดบัง บิดเบือนการมองชีวิตของเราทั้งหมด การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความกลัว คือ จุดเริ่มต้นแห่งปัญญา การศึกษาชนิดที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะก่อให้เกิดอิสรภาพจากความกลัว ซึ่งในอิสรภาพนี้มีสติปัญญาอันลุ่มลึกและสร้างสรรค์"

อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้ (ปกใหม่) Freedom from the Known (New Cover) | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2548 | ราคา: 50 บาท แต่ครั้งแรกที่ตีพิมพ์ "อิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้" (สู่เสรี) ได้ถูกยกย่องว่าเป็นพ้นฐานคำสอนทั้งหลายของกฤษณมูรติ เราจะพบการรวบยอดทางความคิดของกฤษณมูรติในส่วนที่เกี่ยวกับความยากลำบากของมวลมนุษย์ และปัญหาของชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดกาล

ในหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกกฤษณมูรติเองเป็นคนขอให้แมรี่ ลุทเยนส์ ผู้เป็นสหายและผู้เขียนชีวประวัติ ให้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ขึ้น และเขาก็เป็นคนตั้งชื่อหนังสือด้วยตัวเอง อักขระในหนังสือเป็นของกฤษณมูรติโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด แต่การเรียบเรียงนั้นแมรี่เป็นคนจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเช้าใจได้ดีขึ้น งานสำคัญชิ้นนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเผยแพร่โดยมูลนิธิอันวีกษณาด้วยราคาที่ถูกลงอย่างมาก ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของมูลนิธิฯ ในการนำประโยชน์ของคำสอนเหล่านี้ไปสู่ผู้อ่านคนไทยให้กว้างขวางที่สุด

อนึ่ง การที่หนังสือมีราคาต่ำลงได้อย่างนี้ เป็นผลมาจากความกรุณาอย่างยิ่งของผู้บริจาคผู้หนึ่ง ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม

สนทนากับกฤษณมูรติ Conversations | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2547 | ราคา: 140 บาท
บทสนทนาทั้ง 13 บท ที่รวบรวมมาในหนังสือเล่มนี้ กฤษณมูรติมุ่งสืบค้นเข้าสู่คำถามและประเด็นปัญหาของการดำรงอยู่ อย่างกว้างขวางหลากหลาย

ในการสืบค้นแต่ละก้าว กฤษณมูรตินำพาผู้ถามไปอย่างสุภาพแต่หนักแน่นมั่นคง เพื่อให้เผชิญและเปิดเผยถึงสาเหตุที่เป็นรากฐานของความทุกข์โศก ความสับสน ความขัดแย้งในชีวิต ในกระบวนการนี้ ผู้อ่านจะรู้สึกสับสนเช่นเดียวกับผู้ถาม แต่ก็จะร่วมรู้สึกเบิกบานยินดีในการค้นพบ อีกทั้งยังได้ความกระจ่างแจ้งจากการสืบค้นนี้ปัจเจกชนและสังคม 1 Individual & Society 1 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2547 | ราคา: 130 บาท "ปัจเจกชนและสังคม เล่ม 1" นี้ กฤษณมูรติสืบค้นจนกระจ่างชัดถึงความเป็นจริง ที่เราฝังลึกอยู่ในอิทธิพลครอบงำ จึงเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปฏิวัติทางจิตใจ ในขณะที่สืบค้น เขาเผยให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างสองสภาวะที่เราดำรงอยู่อย่างแบ่งแยก ภาวะหนึ่งเราเป็นปัจเจกชน และอีกภาวะหนึ่งเราเป็นสมาชิกของสังคม จึงเกิดคำถามขึ้นว่า

1. เราสัมพันธ์กับสังคมที่กำลังแหลกสลายนี้อย่างไร
2. เราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสู่สภาวะใหม่ในตัวเราเองและในสังคมอย่างไร
3. ปัจเจกบุคคลที่แท้จริงเป็นเช่นไร<

การถามคำถามเช่นนี้ กฤษณมูรติเชื้อเชิญเราในฐานะมนุษย์ให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเราต่อตัวเราเอง และต่อผู้อื่น เสียใหม่ทั้งหมด

ปัจเจกชนและสังคม 2 Individual & Society 2 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2547 | ราคา: 180 บาท "ปัจเจกชนและสังคม เล่ม 2" นี้ กฤษณมูรติถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะเป็นอิสระจากอิทธิพลครอบงำ ซึ่งโดยธรรมชาติของมันนั่นเองที่นำโลกไปสู่หายนะ ในการค้นเขาสู่คำถามนี้ เขาบ่งชี้อย่างหนักแน่นว่าเป็นไปได้ อีกทั้งยังปลุกให้เราตื่นขึ้นค้นหาด้วยตัวเราเอง

"ผมพูดว่ามันเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธ มันอาจจะเป็นจริง หรืออาจจะเป็นเพียงความคิดเห็น ความเพ้อฝัน ความหลงผิดของผมเอง แต่ชีวิตคุณ คุณไม่อาจพึ่งพิงการค้นพบของผู้อื่น ไม่อาจอยู่ในมายา ในความเพ้อฝัน ในแนวความคิดของใครอื่น คุณต้องค้นพบด้วยตนเอง"

ศาสนาแบ่งแยกมนุษย์ Can this Sorrow ever End? | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2547 | ราคา: 120 บาท แม้กฤษณมูรติจะพูดกับสาธารณชนในสหรัฐอเมริกามาหลายปี แต่เขาก็ยังไม่เคยพูดที่วอชิงตัน ดี.ซu แม้สักครั้งเดียว เมื่อตกลงใจที่จะพูดในเดือนเมษายน 2528 จึงดูเหมือนเป็นการพูดกับผู้ฟังกลุ่มใหม่ แต่เพราะเขาต้องการสื่อคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในการพูดสองครั้งเท่านั้น เนื้อหาสาระจึงทั้งแน่นและเข้มข้น

ทั้งสองวันนั้นหอประชุมเต็มไปด้วยผู้ฟังที่สนใจจริงจัง หลากหลายระดับ ในขณะที่กฤษณมูรติกำลังพูดอยู่นั้น ดูเหมือนมีการตอบสนองที่ไม่อาจอธิบายได้ เป็นคุณภาวะที่ผู้ฟังร่วมอยู่ในการสื่อสาร กฤษณมูรติรู้สึกได้ถึงสภาวะนั้น แม้จะมีการพูดครั้งอื่นๆ อีกก่อนที่เขาจะถึงแก่อสัญกรรม แต่การพูดสองวันในเดือนเมษายน 2528 เมื่ออายุร่วม 90 ปีนั้น กฤษณมูรติพูดจากจุดสูงสุดแห่งชีวิตและคำสอนของเขาปฏิวัติจากดวงใจ 2 The Revolution from Within Part 2 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2547 | ราคา: 200 บาท
สิ่งที่กฤษณมูรติทุ่มเทความสนใจให้เป็นประการแรก แม้จะไม่ใช่เพียงประการเดียว คือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคน และสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น ไม่ใช่ความรู้ ไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช่แนวคิด หรือ อุดมคติใหม่ๆ หรือการมุ่งมั่นไปตามเป้าหมายทางศาสนา และการเปลี่ยนแปลงไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามและเจตจำนง แต่มันจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจตัวเราเองอย่างสมบูรณ์เท่านั้น จากความเข้าใจเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงใหม่จะเกิดขึ้น

ในการพูดทุกๆ ครั้ง กฤษณมูรติเสนอเสนอเป็นนัยว่า ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ไม่ใช่เป็นเพียงการบริหารจิตเท่านั้น แต่คือการเปิดใจต่อสิ่งที่เรียกว่าสัจจะ หรือความจริงที่ไม่อยู่ในอาณาจักรของจิต เขากล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่เกิดขึ้นไม่ได้โดยจิต (โดยความคิด) การเปลี่ยนแปลงอยู่ในกำมือของความจริง ไม่ใช่อยู่ในอาณาจักรของจิต"

ปฏิวัติจากดวงใจ 1 The Revolution from Within Part 1 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2546 | ราคา: 250 บาท

"ปฏิวัติจากดวงใจ" รวบรวมมาจากการพูดกับสาธารณชนในช่วง พ.ศ. 2495-2502

กฤษณมูรติมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงภายในจิตและใจของมนุษย์ทุกคนเป็นลำดับแรก และสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น ไม่ใช่ความรู้ ไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช่แนวคิดใหม่ อุดมการณ์ใหม่ และ ไม่ใช่การแสวงหาไปตามเป้าหมายบางอย่างทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงไม่อาจเกิดขึ้นโดยความพยายามและเจตจำนงมุ่งหมาย ทว่าด้วยการเข้าใจตัวเราเองอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ที่การเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่จะเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามตลอดทั้งการพูดทุกๆ ครั้ง ดูเหมือนกฤษณมูรติจะเสนอว่า ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ไม่ใช่เป็นเพียงการบริหารจิตเท่านั้น แต่เป็นปฏิบัติการทางศาสนา ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขุดค้นเข้าสู่ตนเองอย่างไม่จบสิ้น เขากล่าวว่า เขากล่าวว่า การเปลี่ยนใหม่อยู่ในกำมือของความเป็นจริง ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของจิต"

มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง…ด่วน 1 The Urgency of Change Part 1 | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2546 | ราคา: 170 บาท
"จงสนใจกับการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน อะนเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ มีเพียงสิ่งเดียวที่น่าจะเรียกว่าการปฏิวัติ คือการปฏิวัติในหมู่มนุษย์เรา และในความเป็นมนุษย์ นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราให้ความสำคัญ การปฏิวัติเยี่ยงนี้ ไม่มีแผนงาน ไม่มีอุดมการณ์ หรือแนวคิดแบบสังคมยูโทเปีย เราต้องมองดูสภาพความสัมพันธ์จริงๆ ของมนุษย์ แล้วเปลี่ยนแปลงมันอย่างถอนรากถอนโคน เช่นนี้จึงจะเป็นของจริง"

ดับสิ้นหนึ่งพันวันวาน Dying to a Thousand Yesterdays | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 120 บาท
"เป็นไปได้ไหมที่จะตายลงทุกๆ วัน โดยไม่รอจนถึงการตายอันเป็นที่สุด ตายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้ ลองดูซิ แล้วคุณจะเห็นว่ามันลุ่มลึกและเปี่ยมด้วยพลังชีวิตพิเศษสุดอย่างไร จิตถูกชำระใหม่ให้เยาว์วัยขึ้นอย่างไร สิ่งซึ่งมีการจบสิ้นลงเท่านั้นที่จะมีสภาวะใหม่ได้ ไม่ใช่จิตที่สืบต่ออยู่ในอดีตนับพันวัน"


พลังแห่งจิตเงียบ The Silent Mind | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 120 บาท
"ชีวิตพวกเราส่วนมากออกจะน่าเกลียด โสมม ระทมทุกข์มากมาย ชีวิตของเราเป็นห่วงโซ่แห่งความขัดแย้ง ความไม่ลงรอย เป็นกระบวนการของการต่อสู้ดิ้นรนและความปวดร้าว เกิดความรู้สึกพึงพอใจที่อิ่มเอิบชั่วครู่ชั่วยามแล้วผ่านเลย เราถูกตรึงให้อยู่กับการยอมปรับตาม การสยบยอมตาม และ แบบแผนทั้งหลาย ไม่มีแม้เพียงขณะเดียวที่อิสรภาพจะเกิดขึ้นได้ ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มในชีวิต มีความท้อแท้สิ้นหวังอยู่เสมอ เพราะต้องมุ่งแต่ค้นหาความเต็มบริบูรณ์ เราไม่มีความสงบสุขในจิตใจ ทั้งยังถูกกระทำให้ทุกข์ทรมานด้วยความทะยานอยากสารพัด ดังนั้น เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาทั้งมวลนี้และล่วงพ้นจากมัน จำเป็นที่ต้องเริ่มต้นเข้าใจในธรรมชาติของความรู้และกระบวนการของจิตใจเสียก่อน"

กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์ The Mirror of Relationship | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 130 บาท "คำว่า สัมพันธภาพ คุณหมายถึงอะไร เราเคยสัมพันธ์กับใครสักคนไหม หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองมโนภาพ ซึ่งเราต่างก็สร้างมโนภาพของกันและกัน ผมมีมโนภาพเกี่ยวกับคุณและคุณก็มีมโนภาพเกี่ยวกับผม เราแต่ละคนผู้เป็นภรรยาหรือสามีต่างมีภาพลักษณ์ของกันและกัน หรืออะไรก็สุดแล้วแต่ นั่นเป็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างสองภาพลักษณ์ ไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านั้น ความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อไม่มีภาพลักษณ์เท่านั้น เมื่อผมและคุณต่างมองกันและกันโดนปราศจาภาพลักษณ์ในความทรงจำ แราศจากการหยามเหยียดหรือประการอื่นๆ ความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้น...

"การสัมพันธ์หมายถึงสัมผัสตรงถึงกัน การเชื่อมสนิทต้องตรงไปตรงมา ไม่ใช่ระหว่างสองภาพลักษณ์ เพื่อที่จะมองผู้อื่นโดยปราศจากภาพลักษณ์ซึ่งผมมีอยู่เกี่ยวกับเขาผู้นั้น ต้องมีความใส่ใจและความรู้สึกตัวอย่างมหาศาล ภาพลักษณ์ในความทรงจำเกี่ยวกับผู้นั้นซึ่งเคยเหยียดหยามผม หรือทำให้ผมสบายใจ เพลิดเพลินใจ หรือนั่นนี่ เมื่อไม่มีภาพลักษณ์ระหว่างกันเท่านั้นสัมพันธภาพจึงจะเกิดขึ้น"

ที่สุดแห่งการแสวงหา The End of Search | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 135 บาท "พวกเราส่วนใหญ่กำลังแสวงหาการบรรลุผลสำเร็จบางสิ่งบางอย่าง เมื่อรู้สึกไม่พอใจ เราก็ต้องการให้ได้ความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นความพอใจในความสัมพันธ์บางอย่าง หรือความพึงพอใจในความสามารถเฉพาะอย่าง หรือโดยการแสวงหาการกระทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกพึงพอใจได้เต็มที่ หรือหากว่าเราไม่มีโอกาสเช่นนั้น เราก็มักแสวงหาสิ่งที่คิดว่าเป็นสัจธรรม พระเข้าหรืออะไรทำนองนั้น พวกเราส่วนใหญ่เสาะหาค้นหา หากเราแต่ละคนค้นพบด้วยตัวเราเองว่า เรากำลังแสวงหาอะไรและเหตุใดเราจึงแสวงหา ผมคิดว่าจะเปิดเผยให้เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย พวกเราส่วนใหญ่ เมื่อไม่พอใจในตนเอง ไม่พอใจสิ่งแวดล้อม ไม่พอใจสิ่งที่ทำอยู่หรืองานที่เราทำ เราก็ต้องการงานที่ดีกว่า ตำแหน่งที่สูงกว่า ความเข้าใจที่ดีกว่า กิจกรรมที่กว้างขวางกว่า แนวปรัชญาที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่า หรือความสามารถที่ทำให้อิ่มเอมใจอย่างยิ่ง ดูภายนอกแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ ครั้นสิ่งนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจ เราก็เสาะหาลึกลงไป เราง่วนอยู่กับระบบปรัชญา หันไปเข้าร่วมการปฏิรูป รวมกลุ่มต่างๆ เพื่ออภิปราย ถกเถียง หรืออื่นๆ แม้กระนั้น ความไม่พอใจก็ยังคงอยู่"

"ดังนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จิตจะเป็นอิสระจากการแสวงหาทั้งหมด"

เผชิญความจริง Facing Fact as Fact | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 120 บาท "เหตุใดผมผุ้ใช้ชีวิตมาเป็นเวลา 40, 50 หรือ 60 หรือกี่ปีก็แล้วแต่ที่เราดำเนินชีวิตมา เหตุใดผมจึงเก็บรวบรวมเอามวลประสบการณ์และความรู้ไว้เต็มคลัง ทั้งสิ่งที่ผมเคยคิด เคยรู้สึก ที่ผมเป็นอยู่ และควรจะเป็น หากผมไม่ทำเช่นนั้น อะไรจะเกิดขึ้น หากว่าผมไม่มีมโนคติเกี่ยวกับตนเอง อะไรจะเกิดขึ้่นกับผม ผมก็จะหลงทางใช่ไหม ผมรู้รู้สึกไม่แน่นอนใจ ขยาดหวาดกลัวต่อชีวิต ผมจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ มโนคติ นิยายปรัมปรา และข้อสรุปเกี่ยวกับตนเองขึ้นมา สำหรับผมแล้ว หากไม่มีบรรทัดฐานเหล่านี้ ชีวิตสุดแสนจะไร้ความหมาย ไม่แน่นอน น่าหวั่นกลัวยิ่ง และ ไร้เสถียรภาพ...

แล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อมรู้สึกตัวถึงข้อเท็จจริงว่า ผมได้สร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง และตระหนักรู้มันดุจรู้สึกถึงความหิวของผม"พรวิเศษ สถิต ณ ที่คุณอยู่ That Benediction is where you are | ภาษา: ไทย-อังกฤษ | ปีที่พิมพ์: 2545 | ราคา: 135 บาท "ผู้พูดถามคุณว่า อะไรคือสาเหตุของความกลัว คุณฟังคำถามนี้อย่างไร คำถามนี้มีพลังชีวิตของมันเอง มีพลังงานของตัวมันเอง มันเป็นคำถามที่สำคัญมาก มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของปัญญานึกคิด ถ้าหากคุณยังคงอยู่กับคำถามโดยไม่พยายามหาคำตอบ ปัญหานั้นจะต่อยๆ เผยตัวออกมาเอง...

คุณถามคำถามนี้กับตัวคุณเองโดยไม่คาดหวังคำตอบได้ไหม เมื่อคุณถามคำถามนี้ นั่นคือคุณได้เพาะเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในดิน และถ้าหากเมล็ดพันธุ์นั้นมีชีวิต มันจะงอกชำแรกแทรกผ่านพื้นคอนกรีต คุณเคยเห้นใบหญ้าบนทางเท้าหรือเปล่า ช่างเป็นพลังชีวิตที่เหนือธรรมดาที่ทำให้ใบหญ้าชำแรกผ่านพื้นซีเมนต์แข็งขึ้นมาได้! ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณถามคำถามนี้กับตัวคุณและรักษามันไว้ คุณก็จะได้เห็นเหตุ"ชื่อเรื่อง
ภาษา
ปีที่ตีพิมพ์
ราคา (บาท)
สนทนากับกฤษณมูรติ (ปกใหม่) Conversations (New Cover)
Bilingual
2010
160
ปัจเจกชนและสังคม 1 (ปกใหม่) Individual & Society 1 (New Cover)
Bilingual
2010
150
ปัจเจกชนและสังคม2 (ปกใหม่) Individual & Society 2 (New Cover)
Bilingual
2010
200
ศาสนาแบ่งแยกมนุษย์ (ปกใหม่) Can this sorrow ever end? (New Cover)
Bilingual
2010
140
ปฏิวัติจากดวงใจ 1 (ปกใหม่) The Revolution from Within Part 1 (New Cover)
Bilingual
2010
270
ดับสิ้นหนึ่งพันวันวาน (ปกใหม่) Dying to a Thousand Yesterdays (New Cover)
Bilingual
2010
170
สัจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มี "คุณ" (ปกใหม่) Truth is Where 'You' are Not (New Cover )
Bilingual
2010
145
เหนืออิทธิพลครอบงำ (ปกใหม่) The True Function of Man (New Cover)
Bilingual
2007
190
ชีวิตแห่งศาสนา (ปกใหม่) The True Religious Life (New Cover)
Thai
2007
210
ความรู้คือพันธนาการ (ปกใหม่) Why Knowledge does not Free (New Cover)
Bilingual
2007
260
หนังสือเล่มเล็ก 1 ชุด 1 set of booklets: 10 titles
Bilingual
2003
230
ถึงหนุ่มสาว + เหนือกระแสสังคม To Yong Man + The Demands of Society
Bilingual
2003
20
เสี้ยนอหังการ์ The Unburdened Mind
Bilingual
2003
20
คุณกฤษณมูรติ โดยส่วนตัวคุณต่อต้านอำนาจไหม "Mr. Krishanamurti.. Are you personally against authority?"
Bilingual
2003
20
พ้นทุกข์เมื่อเข้าใจทุกข์แห่งมวลมนุษยชาติ The Understanding of Sorrow
Bilingual
2003
30
แหวกฝ่ากระแส Standing againt Society
Bilingual
2003
30
หากเราคือโลก + ศิลปะในการฟัง If one is the World + The Capacity to Listen
Bilingual
2003
20
ความงามที่แท้เป็นฉันใด What is Beauty?
Bilingual
2003
20
พลังแห่งรัก The Ending of Sorrow is Love
Bilingual
2003
30
ความโดดเดี่ยว + อิสระเหนือพันธนาการ To be Alone + Freedom from Attachments
Bilingual
2003
20
เผชิญชีวิตอย่างไร How to Meet Life
Bilingual
2003
20
สัจจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มี "คุณ" Truth is, where 'You' are Not
2002
125

หนังสือที่มูลนิธิอันวีกษณาไม่ได้ตีพิมพ์เอง
ชื่อเรื่อง
ภาษา
ราคา (บาท)
กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี
Thai
90
ข่ายของความคิด The Network of Thought
Thai
120
ความรัก Love
Thai
100
แด่หนุ่มสาว For the Young
Thai
120
แด่อิสรภาพ To Freedom
Thai
65
เธอคือโลก You are the World
Thai
160
ปีกแห่งอิสรภาพ Wings of Freedom
Thai
150
ว่าด้วยชีวิตและความตาย On Life and Death
Thai
120
ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม On Nature and the Environment
Thai
120
สนทนากับตัวเอง A Conversation with Myself
Thai
25
สู่เสรี Freedom from the Known
Thai
120
สมาธิ Meditation
Thai
60
หนึ่งพันจันทรา (ใหญ่) One Thousand Moon 1st edition (Big)
Thai
120
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ Think on These Things
Thai
225
อ่านหนังสือชีวิต
Thai
25

หนังสือของมูลนิธิกฤษณมูรติ อินเดีย
ชื่อเรื่อง
ภาษา
ราคา (บาท)
A Timeless Spring
English
420
Freedom, Responsibility
English
30
Life Ahead
English
375
K. for Beginners
English
360
K. On Education
English
300
Meditations
English
270
Mind without Measure
English
375
On God (New)
English
200
On Love and Loneliness
English
180
On Relationship
English
210
On Self-knowledge
English
225
On Fear
English
210
On Freedom
English
10
Surely Freedom from the Self
English
100
The Last Talks
English
225
Tradition and Revolution
English
375
The Nature of the New Mind
English
375
The Krishnamurti Reader
English
885

อื่นๆ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
ราคา (บาท)
A Wholly Diffenrent Way of Living
English
390
At the Feet of Master
English
40
Commentaries on Living I
English
375
Commentaries on Living II
English
375
Commentaries on Living III (ใหม่)
English
525
Freedom from the Known
English
100
K's Journal
English
240
K. to Himself
English
270
K's Notebook
English
525
Meeting Life
English
240
Questions and Answers
English
240
The First and Last Freedom
English
150
The Flight of the Eagle
English
240
The Transformation of Man
English
375
This Light in Oneself
English
210
Truth & Actuality
English
240
What are you doing with your life?
English
300
The First Step is the Last Step
English
390
The Book of Life (New edition)
English
897
Why are you being educated?
English
210
To be Human
English
375
On Living and Dying
English
210
On Truth
English
600
On Conflict
English
210
ธhink on These Things
English
150
Social Responsibility
English
360
Don't Make a Problem of Anything
English
450
A Flame of Learning
English
300
The Whole Movement is Learning
English
390
In the problem is the solution
English
450
K. and a World in Crisis
English
30


รายชื่อดีวีดี คลิกที่นี่(PDF)


สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่:
Pathless.com

สำหรับในประเทศไทย สั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิอันวีกษณา:
อีเมล questfoundation@gmail.com
โทรศัพท์ 081 328 7132, 074 531 115

หรือ บริษัท เคล็ดไทย จำกัด โทร. 02 225 9536 - 40


มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: